Hier bent u:   Federatie Christelijk MBO > Over de Federatie > Visie en identiteit

Visie en identiteit

De Federatie Christelijk MBO ziet inclusief christelijk beroepsonderwijs als haar roeping. Dat is onderwijs dat voldoet aan ons Kwaliteitskompas.

Het christelijk mbo leeft vanuit een droom voor een betere wereld en samenleving waaraan jongeren met een beroepsopleiding hun beroepsmatige en persoonlijke bijdrage mogen en kunnen leveren.

Kwaliteitskompas
Het onderwijs dat wij als christelijke mbo-instellingen voorstaan, is onderwijs dat voldoet aan de tien punten van het kwaliteitskompas van de Federatie Christelijk MBO. Dat is onderwijs dat:

  1. persoonlijke ontwikkeling stimuleert en socialiseert in goede beroepsuitoefening
  2. persoonlijke kwaliteiten en talenten vermeerdert en beroepskennis en –vaardigheden aanleert
  3. zelfvertrouwen, sociaal vermogen en maatschappelijke openheid van mensen vergroot
  4. mensen doet samenwerken en dialogiseren in de context van beroep en samenleving
  5. ruimte biedt voor zowel innovatie, dynamiek en creativiteit als reflectie, rust en traditie
  6. om leert gaan met ervaringen van succes en falen, van tegoed en tekort, van geluk en pech, van vreugde en verdriet, van zin en betekenisloosheid, in beroep, maatschappij en persoonlijk leven
  7. het onderlinge gesprek stimuleert over authentieke ervaringen, inspiratiebronnen, keuzes en visies in beroepsmatig, beroepsethisch, maatschappelijk en levensbeschouwelijk perspectief
  8. open oriënteert op een christelijke mens- en levensvisie, christelijke waarden en godsbeleving
  9. ontmoeting voorstaat tussen alle mensen, hoe verschillend hun herkomst en identiteit ook is op cultureel, maatschappelijk, persoonlijk, politiek en religieus gebied
  10. inspireert te dromen van en te werken aan een humane, solidaire en duurzame wereld, waarin alle mensen leven met respect, aandacht, inzet en verantwoordelijkheid voor elkaar en de aarde.

Bekijk het Kwaliteitskompas Federatie Christelijk MBO

rocmensoalting     roca12     landstede     friesepoort     cibap     Logo MBO Utrecht zwartwit     alfacollege