Hier bent u:   Federatie Christelijk MBO > Over de Federatie > Bestuurdersoverleg

Bestuurdersoverleg

Drie keer per jaar komen de bestuurders van de aangesloten instellingen bijeen. In die bijeenkomsten van een dag worden onderwerpen besproken zoals het practoraat, christelijke identiteit, management development en de dagelijkse praktijk in het onderwijs.

Het zijn inspirerende bijeenkomsten waar veel kennis gedeeld wordt. Medewerkers van Verus dragen standaard bij aan dit overleg.

Voorzitter
Pauline Satter, lid CvB Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden, Ede

Penningmeester
Wim Moes, voorzitter CvB Alfa-college, Groningen

Secretariaat
De Federatie maakt voor haar activiteiten, de administratie en het secretariaat gebruik van diensten van Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Zie: www.verus.nl. Anneke Uyterlinde verzorgt de secretariële ondersteuning. E-mail: auyterlinde@verus.nl.

rocmensoalting     roca12     landstede     friesepoort     cibap     Logo MBO Utrecht zwartwit     alfacollege