visual

visual

Welkom bij de Federatie Christelijk MBO

Jonge mensen opleiden is een vak apart. Daar is visie voor nodig: goede uitgangspunten, verantwoorde methodes en vooral ook zicht op de maatschappij waarin de studenten straks zullen participeren. Want het gaat immers niet alleen maar om het leren van een vak. Een goede onderwijsinstelling wil ook dat jonge mensen voorbereid worden op het burgerschap, het innemen van een plek in de samenleving.

Inspiratie Event MBO 2018
13 juni 2018

Op 2 oktober vindt het Inspiratie Event MBO 2018 plaats in Steenwijk. Het thema is: Try diversity and identity. Kijk hier voor meer informatie

Birgit Pfeifer practor voor christelijk MBO: Verschillen waarderen
21 maart 2018

De acht MBO-instellingen die zijn aangesloten bij de Federatie Christelijk MBO hebben Birgit Pfeifer aangesteld als practor Verschillen waarderen.

(meer…)

Visie en identiteit


De Federatie Christelijk MBO ziet inclusief christelijk beroepsonderwijs als haar roeping. Dat is onderwijs dat voldoet aan ons Kwaliteitskompas. (meer…)

Levensbeschouwing en zingeving


Onder de visie en identiteit van de Federatie ligt een visie op levensbeschouwing en zingeving, die verwoord is in twee kaderdocumenten. (meer…)

Practoraat ‘Verschillen waarderen’


Het practoraat is het praktijkgeoriënteerde lectoraat van de Federatie Christelijk MBO. Doel is om onderwijsprofessionals die te maken krijgen met wij-zij-denken bij te staan om jongeren alternatieven te bieden voor polariserend gedachtengoed. (meer…)

albedacollege     rocmensoalting     roca12     landstede     friesepoort     cibap     Logo MBO Utrecht zwartwit     alfacollege