Hier bent u:   Federatie Christelijk MBO > Over de Federatie > Practoraat

Practoraat ‘Verschillen waarderen’

Het practoraat is het praktijkgeoriënteerde lectoraat van de Federatie Christelijk MBO. Doel is om onderwijsprofessionals die te maken krijgen met wij-zij-denken bij te staan om jongeren alternatieven te bieden voor polariserend gedachtengoed.

Jongeren die zich niet thuis voelen in de samenleving ontwikkelen vaak een extreem wij-zij-denken. Een onbevooroordeelde ontmoeting met de ander is dan niet meer mogelijk. Hun wij-zij-denken en extreme denkbeelden zorgen voor handelingsverlegenheid bij veel docenten en andere professionals die met jongeren werken. Het is de vraag hoe zij morele invloed kunnen uitoefenen om jongeren alternatieven te bieden voor polariserend gedachtengoed, zodat ze niet vervreemden van de democratische samenleving.

De opdracht voor de onderwijsprofessional is, dat deze oprecht moet luisteren naar hoe jongeren de samenleving en hun eigen rol daarin zien. Er moet ruimte zijn voor jongeren om met hun eigen idealen en opvattingen ergens terecht te kunnen. Jongeren hebben daarnaast ook behoefte aan  betekenisgeving.

De kunst is om jongeren mee te laten denken en helpen om de samenleving beter te maken. Het onderwijs moet jongeren laten werken aan grote maatschappelijke thema’s zoals veiligheid, duurzaamheid en gelijkwaardigheid. Op deze manier leren we jongeren om te geven om de wereld en om andere mensen.

Sinds 1 april 2018 is Birgit Pfeifer vanuit Hogeschool Windesheim gedetacheerd als practor Verschillen Waarderen bij de Federatie Christelijk MBO en Verus. Lees meer over het practoraat Verschillen Waarderen en over practor Birgit Pfeifer op verschillenwaarderen.nl.

Wat is de rol van een practor?
Een practoraat is een expertisecentrum in het MBO rondom een maatschappelijk relevant thema, met de opdracht om voor inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs te zorgen. Dat gebeurt onder de leiding van een practor en door middel van praktijkgericht onderzoek, scholing van onderwijsprofessionals, gerichte onderwijsinterventies en beleidsadvisering. Birgit Pfeifer is practor ‘Verschillen waarderen’.

Het unieke aan dit practoraat is dat het door de acht instellingen die zijn aangesloten bij de Federatie Christelijk MBO en Verus in het leven geroepen werd. Zij willen hun studenten inspireren te dromen van en te werken aan een humane, solidaire en duurzame wereld, waarin alle mensen leven met respect, aandacht, inzet en verantwoordelijkheid voor elkaar en de aarde.

 

rocmensoalting     roca12     landstede     friesepoort     cibap     Logo MBO Utrecht zwartwit     alfacollege